Strona główna / Wycinanki Marty Gołąb / MAZEL TOV – wycinanka, paper-cut

MAZEL TOV – wycinanka, paper-cut

1.049,00 

Marta Gołab -krakowska artystka zajmuje się wycinanką żydowską od 1994 roku tworząc prace barwne i monochromatyczne, w papierze i pergaminie, w technikach klasycznych i collage. Tworzy, tak wycinanki wielkoformatowe, jak i filigranowe miniatury mieszczące się w dłoni. Wszystkie one, poza ogromną wartością artystyczną, zawierają ważny przekaz filozoficzno-religijny.
Artystka swoją działalnością przedłuża tradycję wycinanki żydowskiej, która kiedyś kwitła na ziemiach polskich, a jednocześnie składa hołd tym, którzy zginęli w Zagładzie.

Marta Gołab is a Krakow artist who has been working with Jewish paper-cuts since 1994, creating colored and monochrome works, in paper and parchment, in classical techniques and collage. She creates both large-format cutouts and filigree miniatures that fit in the palm of your hand. All of them, apart from the great artistic value, contain an important philosophical and religious message.
With her activity, the artist continues the tradition of Jewish paper-cutting, which once flourished in Poland, and at the same time pays tribute to those who died in the Holocaust.

Opis

Mazel Tov oznacza po hebrajsku szczęście. Pochodzi od misznaickiego mazzāl, co oznacza gwiazdozbiór albo przeznaczenie (to z kolei prawdopodobnie pochodzi od akadyjskiego manzaltu lub mazzaztum). Zwrot ten został także wprowadzony do języka jidysz w brzmieniu Mazeł Tow i jest obecnie powszechnie używany we współczesnym języku hebrajskim, a nawet po angielsku. Mazel Tov oznacza również gratulacje, dlatego jest używane z okazji każdego szczęśliwego wydarzenia jak np. urodziny.

Mądrość rabinów powiada, iż na mazal – szczęście, składają się: makom – miejsce, zman – czas, laasot – robić. 

Mazel Tov means happiness in Hebrew. It comes from the Mishnaic mazzāl, which means constellation or destiny (this in turn probably comes from the Akkadian manzalt or mazzaztum). This phrase was also introduced into Yiddish as Mazeł Tov, and is now commonly used in modern Hebrew, and even in English. Mazel Tov also means congratulations, which is why it is used on any happy event such as a birthday.

The wisdom of the rabbis says that mazal – happiness consists of: makom – place, zman – time, laasot – to do.

Dodatkowe informacje

Waga 0,35 kg
Wymiary 50 × 50 cm

Możesz lubić także…